تغییرات صدور سند محضری و وظایف فروشندگان

تغییرات اعمال شده در فرآیند صدور سند محضری یک تکلیف نانوشته برای فروشندگان مسکن رقم زده است که بر اساس آن، مالکان قبل از انجام معامله باید ابتدا نسبت به انجام آن اقدام کنند.

به نقل از دنیای اقتصاد، این تکلیف به بررسی وضعیت سند رسمی مالکیت توسط فرد فروشنده آپارتمان برمی‌گردد. براساس مقررات ثبتی در حال اجرا، آن دسته از اسناد مالکیت که بعد از مهر ماه سال ۹۰ به شکل دفترچه‌ای (سندهای قدیمی) صادر شده است، قبل از انجام معامله فروش، باید به سند تک‌برگ (شکل جدید سندهای ملکی) تبدیل شود به‌طوری‌که برای این دسته از آپارتمان‌ها، با شکل قدیمی سند مالکیت، انتقال رسمی مالکیت از فروشنده به خریدار در دفاتر اسناد رسمی منوط به تبدیل سند قدیمی به سند تک برگ است. تجربه برخی مالکان ناآگاه از تغییر مقررات ثبتی نشان داده فروش آپارتمان دارای سند قدیمی در قالب امضای قرارداد با خریدار سبب شده فروشنده به‌دلیل «زمانبر» بودن پروسه تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ، از تعهد مکتوب خود به خریدار بابت انتقال رسمی سند در زمان معین (زمان قیدشده در مبایعه‌نامه) باز بماند و در نتیجه مشمول پرداخت «خسارت تاخیر در انجام تعهد» به خریدار شود. مطابق یک ماده‌ در مبایعه‌نامه‌ ملکی، فروشنده آپارتمان براساس تاریخی که در زمان امضای قرارداد، بین طرفین معامله توافق و در متن مبایعه‌نامه نوشته می‌شود، باید در دفترخانه‌ای معین حضور پیدا کند و نسبت به انتقال رسمی مالکیت به‌نام خریدار اقدام کند. این توافق برای دو طرف معامله الزام‌آور است و طبق همین ماده، مبلغی به‌عنوان خسارت روزانه ناشی از عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه، مشخص و در قرارداد درج می‌شود که پرداخت آن از سوی طرف غایب، تکلیف و اجباری است. مبلغ خسارت به شکل متعارف بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در روز، تعیین می‌شود.معمولا غالب خریداران و همچنین فروشنده‌های آپارتمان حین امضای قرارداد حساسیت کمتری نسبت به این ماده تعهدآور نشان می‌دهند و از موانعی که به شکل ناخواسته مانع از حضور به موقع آنها برای انتقال سند رسمی می‌شود، بی‌خبر هستند. مالکانی که تاریخ سند مالکیت آنها بعد از مهر سال ۹۰ است، دو راه ثبتی برای انجام معامله (فروش) پیش‌رو دارند.

راه اول درخواست مستقیم به یک دفترخانه، قبل از هر نوع اقدام برای فروش است به این معنا که در اولین گام بعد از قصد فروش، درخواست تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تسلیم دفترخانه شود و مالک بعد از دریافت سند تک‌برگ، برای هر نوع توافق شفاهی یا مکتوب با خریدار وارد بازار معاملات ملک شود.

در قالب راه دوم، مالک می‌تواند با همان وضعیت سند مالکیت نسبت به توافق مکتوب با خریدار اقدام کند اما بازه زمانی بیش از ۶۰ روز را به‌عنوان زمان مراجعه به دفترخانه برای انتقال سند، در قرارداد، براساس توافق با مشتری، قید کند. گفته می‌شود فرآیند تبدیل سند قدیمی به سند جدید، حداکثر ۲۰ روز زمان می‌برد اما اتفاقات پیش‌بینی نشده در پروسه تبدیل‌ می‌تواند این زمان را به دو ماه تسری دهد.

منبع: دنیای اقتصاد